Barometer medzi slovenskými medikmi 2017

Cielom pilotného ročníka prieskumu, ktorý je určený primárne študentom 4., 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt na Slovensku je zistiť, kam majú študenti namierené po ukončení ich štúdia a zároveň porovnať potreby študentov medicíny na Slovensku a v Českej republike.
 
Možnosť zapojiť sa do prieskumu je otvorená do 15.12.2017.
 
Prieskum nedzi slovenskými medikmi je realizovaný v nadväznosti na projekt "Barometer medzi medikmi", v rámci ktorého už tretím rokom sledujeme potreby študentov medicíny v Českej republike. Výsledky tohto prieskumu z roku 2016 nájdete TU.


Dotazník
1. Budete po ukončení štúdia chcieť pracovať v zdravotníctve alebo pokračovať v nadväzujúcom štúdiu? *2. Budete chcieť po ukončení štúdia pracovať v slovenskom zdravotníctve? *


3.1 V prípade, že ste sa rozhodol/a pracovať v slovenskom zdravotníctve, upresnite prosím:
Typ zariadenia:3.2 V prípade, že ste sa rozhodol/a pracovať v slovenskom zdravotníctve, upresnite prosím:
Zriaďovateľa zariadenia:


3.3 V prípade, že ste sa rozhodol/a pracovať v slovenskom zdravotníctve, upresnite prosím:
Umiestnenie: (možnosť viacerých odpovedí, max. 3 odpovede)
4. Pokiaľ by ste sa rozhodol/a pracovať v slovenskom zdravotníctve, určite prosím podľa dôležitosti faktory, ktoré ovplyvňujú výber miesta výkonu Vašej budúcej lekárskej praxe…
(1 = najdôležitejší, 5 = najmenej dôležité)
12345
Pracovný kolektív
Renomé zdravotníckeho zariadenia
Možnosť zúčastniť sa vedeckých výskumov
Vybavenosť nemocnice (náročnejšie vyšetrenie, operácie)
Lokalita nemocnice (dostupnosť, doprava)
Jasné a jednoznačné podmienky pre predatestačnú/špecializačnú prípravu
Vyváženosť pracovného a osobného času
Možnosť ubytovania, ponuka služobného bytu
Náborový príspevok
Veľkosť úväzku
Osobná skúsenosť so zdravotníckym zariadením
Plat
5.1 V prípade, že ste sa rozhodol/a pracovať v zahraničí, upresnite prosím:
Typ zariadenia:5.2 V prípade, že ste sa rozhodol/a pracovať v zahraničí, upresnite prosím:
Zriaďovateľa zariadenia:


5.3 V prípade, že ste sa rozhodol/a pracovať v zahraničí, upresnite prosím:
Dôvod vycestovania:

5.4 V prípade, že ste sa rozhodol/a pracovať v zahraničí, upresnite prosím:
Umiestnenie (Krajina):
5.5 V prípade, že ste sa rozhodol/a pracovať v zahraničí, upresnite prosím:
Plánovanú dĺžku pobytu v zahraničí:
6. Podporuje Vaša fakulta aktívne vykonávanie praxe nad rámec Vášho štúdia?


7. Čo navrhujete na Vašej fakulte zlepšiť?
8. V akom obore máte v pláne pracovať po ukončení Vášho vysokoškolského štúdia?
(možnosť viacerých odpovedí, max. 3 odpovede)9. Aká by podľa Vášho názoru mala byť adekvátna a dostatočná výška NÁSTUPNÉHO platu vo Vašom obore?
(tj. plat absolventa v hrubom; bez nadčasov/ služieb / príplatkov)
10. Aká by podľa Vášho názoru mala byť adekvátna a dostatočná výška platu PO ATESTÁCII vo Vašom oboru?
(tj. plat v hrubom; bez nadčasov / služieb / príplatkov)

11. Určite prosím podľa dôležitosti faktory, ktoré by podľa Vášho názoru boli dôvodom k odmietnutiu ponuky zamestnania.
(1 = najdôležitejší, 5 = najmenej dôležité)
12345
Práca neodpovedajúca môjmu vzdelaniu a študijnému oboru
Absencia možnosti kariérneho alebo platového postupu
Nevyhovujúce podmienky pre predatestačnú/špecializačnú prípravu
Renomé zdravotníckeho zariadenia
Nevyhovujúca pracovná doba
Zlé medziľudské vzťahy na pracovisku
Nutnosť dochádzať do zamestnania (vzdialenosť)
Nedostatočná vybavenosť pracoviska (prístroje,…)
Nedostatočná možnosť následného vzdelávania / školenia zo strany zamestnávateľa
Nevyváženosť pracovného a osobného času
Nedostatočná supervízia nad prácou lekára
Nevyhovujúce finančné ohodnotenie
12. Boli by ste v nasledujúcich rokoch ochotní obetovať významnú časť svojho voľného času v prospech vybudovania Vašej budúcej profesijnej kariéry?


Informácie o respondentovi:
Máte slovenské občianstvo? *


Pokiaľ nemáte občianstvo Slovenskej republiky, uveďte prosím krajinu, v ktorej máte štátne občianstvo: *
Pohlavie *
Som študentom/študentkou: *
Univerzita *
Priestor pre Vaše prípadné podnety/námety/pripomienky organizátorom.
Dotazník je spracovaný anonymne. Pokiaľ nám zanecháte svoju e-mailovú adresu, radi Vám poskytneme aktuálne výsledky prieskumu a informácie o zahájení ďalšieho ročníka.
* Povinné údaje je nutné vyplnit

Zadané údaje slúžia potrebám neziskové organizácie HealthCare Institute, ktorá sa zaoberá zvyšovania kvality, bezpečnosti a efektivity v zdravotníctve.

Novinky

15.06.2017

Výsledky průzkumu Barometr českého zdravotnictví 2017 z pohledu ředitelů nemocnic

Aktuální výsledky průzkumu Barometr českého zdravotnictví 2017 z pohledu ředitelů nemocnic.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

     

      

                  

            

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingoví partneři        

      

   

  

Hlavní partner elektronizace českého zdravotnictví

Mediální partner ambulantních pacientů

Hlavní odborný partner

Hlavní realizační partner

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

         

          

         

        

Partneři

    

      

         

        

         

 

Finanční partner

Realizační partneři

       

  

Mediální partneři

      

       

   

         

         

   

    

 

Spolupracující instituce

  

  

              

     

            

        

     

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Spolupracujeme

          

 www.vzacna-onemocneni.cz