Barometr mezi studenty zdravotnických škol 2017

Cílem 2. ročníku celostátního průzkumu je zjistit, jaké množství studentů zdravotnických škol plánuje po ukončení studia hledat zaměstnání v České republice. Primárně je tento průzkum určen studentům 3. a 4. ročníků středních zdravotnických škol, 1. - 3. ročníků vyšších odborných škol a 1. - 3. ročníkům vysokých zdravotnických škol.

Možnost zapojit se do průzkumu je otevřena do pátku 15.12.2017.

Detailní výsledky tohoto průzkumu z roku 2016 naleznete ZDE.


Dotazník
1. Budete po ukončení studia chtít pracovat ve zdravotnictví nebo pokračovat v navazujícím studiu? *2. Budete chtít po ukončení studia pracovat v českém zdravotnictví? *2.1 V případě, že chcete pracovat jiném segmentu, upřesněte prosím důvod:
(možnost více odpovědí, max. 3 odpovědi) *

2.2 V případě, že chcete pracovat v zahraničí, upřesněte prosím důvod vycestování:
(možnost více odpovědí, max. 3 odpovědi) *
3.1 V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v českém zdravotnictví, upřesněte prosím:
Typ zařízení:3.2 V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v českém zdravotnictví, upřesněte prosím:
Zřizovatel zařízení:


3.3 V případě, že jste se rozhodl/a pracovat v českém zdravotnictví, upřesněte prosím:
Lokace: (možnost více odpovědí, max. 3 odpovědi)


4. Pokud byste se rozhodl/a pracovat v českém zdravotnictví, určete prosím podle důležitosti faktory, které ovlivňují výběr místa vykonávání Vaší budoucí praxe…
(1 = nejdůležitější, 5 = nejméně důležité)
12345
Pracovní kolektiv
Renomé zdravotnického zařízení
Možnost účastnit se klinických testů
Vybavenost nemocnice (účast při náročnějších vyšetřeních, operacích)
Lokalita nemocnice (dostupnost, doprava)
Jasné a jednoznačné podmínky pro specializační vzdělání
Vyváženost pracovního a osobního času
Možnost ubytování, nabídka služebního bytu
Náborový příspěvek
Osobní zkušenost se zdravotnickým zařízením
Plat
5. Je podle Vašeho názoru počet hodin praktického vyučování během Vašeho studia dostatečný?


6. Co navrhujete na Vaší univerzitě / škole zlepšit?
7. V jakém oboru máte v plánu pracovat po ukončení Vašeho studia?
(možnost více odpovědí, max. 3 odpovědi)
7.1. Podobor – všeobecná zdravotní sestra

8. Jaká by podle Vašeho názoru měla být adekvátní a dostatečná výše NÁSTUPNÍHO platu ve Vašem oboru?
(tj. plat absolventa v hrubém; bez přesčasů / služeb / příplatků)

9. Jaká by podle Vašeho názoru měla být adekvátní a dostatečná výše platu PO ZAPRACOVÁNÍ ve Vašem oboru?
(tj. plat po odpracování 1 roku v hrubém; bez přesčasů / služeb / příplatků)


10. Určete prosím podle důležitosti faktory, které by podle Vašeho názoru byly důvodem k odmítnutí nabídky zaměstnání.
(1 = nejdůležitější, 5 = nejméně důležité)
12345
Práce neodpovídající mému vzdělání a studijnímu oboru
Absence možnosti kariérního nebo platového postupu
Nevyhovující podmínky pro specializační přípravu
Renomé zdravotnického zařízení
Nevyhovující pracovní doba
Špatné mezilidské vztahy na pracovišti
Nutnost dojíždět do zaměstnání (vzdálenost)
Nedostatečná vybavenost pracoviště (přístroje,…)
Nedostatečná možnost následného vzdělávání / školení ze strany zaměstnavatele
Nevyhovující finanční ohodnocení
11. Byli byste v následujících letech ochotni obětovat významnou část svého volného času ve prospěch vybudování Vaší budoucí profesní kariéry?


Informace o respondentovi
Máte české občanství? *


Pokud nemáte občanství České republiky, uveďte prosím zemi, ve které máte státní občanství: *
Pohlaví *
Jsem studentem / studentkou *
Ročník *
Univerzita / Škola
Studijní obor
Uveďte:
Prostor pro Vaše případné podněty/náměty/připomínky organizátorům.
Dotazník je zpracováván zcela anonymně. Pokud nám sdělíte svou e-mailovou adresu, rádi Vám poskytneme aktuální výsledky průzkumu a informace o zahájení dalšího ročníku.
* Povinné údaje je nutné vyplnit

Zadané údaje slouží potřebám neziskové organizace HealthCare Institute, která se zabývá zvyšování kvality, bezpečnosti a efektivity ve zdravotnictví.

Novinky

15.06.2017

Výsledky průzkumu Barometr českého zdravotnictví 2017 z pohledu ředitelů nemocnic

Aktuální výsledky průzkumu Barometr českého zdravotnictví 2017 z pohledu ředitelů nemocnic.

Zobrazit více novinek

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek


Hlavní partneři

     

      

                  

            

Sponzor hlavní ceny

Partner "Nemocnice pro život"

Marketingoví partneři        

      

   

  

Hlavní partner elektronizace českého zdravotnictví

Mediální partner ambulantních pacientů

Hlavní odborný partner

Hlavní realizační partner

Organizátor

Podporujeme

Odborní partneři

         

         

          

         

        

Partneři

    

      

         

        

         

 

Finanční partner

Realizační partneři

       

  

Mediální partneři

      

       

   

         

         

   

    

 

Spolupracující instituce

  

  

              

     

            

        

     

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Spolupracujeme

          

 www.vzacna-onemocneni.cz